Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri (2004-2008),

 aşıq-şair

  Qaracan İsa oğlu Kərimli (Borçalı)


Məhərrəm Qasımlı

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri
   .

 
 
Copyright © Creative Site of Arts All Rights Reserved. Design by Sparker