Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri                   (2004-2008)

 aşıq-şair

  QARACAN İSA oğlu KƏRİMLİ (BORÇALI)

 

FƏXRİ MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ


Məhərrəm Qasımlı

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri
   .

 
 
Copyright © Creative Site of Arts All Rights Reserved. Design by Sparker