Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri                   (2004-2008)

 aşıq-şair

  QARACAN İSA oğlu KƏRİMLİ (BORÇALI)

 

 

 

 QARACAN  BORÇALI

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçildi 

 

 

 

 

 

FƏXRİ MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ


   .

 
 
Copyright © Creative Site of Arts All Rights Reserved. Design by Sparker